Логин:
Пароль:

  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Общение » Обсуждения игр » طراحی سازه های بتنی
طراحی سازه های بتنی
ConstructionДата: Среда, 12.08.2020, 11:40 | Сообщение # 1
Рядовой

Группа: Анимешники
Сообщений: 16
Награды: 0
Репутация: 0
Дата регистрации: 12.08.2020

Offline
طراحی سازه های بتنی
طراحی سازه
سازه بتنی سازه‌ای است که در ساخت آن ازبتن یا به طور معمول بتن آرمه (سیمان ،شن، ماسه  وپولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون‌ها و شاه تیرها و پی، آن ساختمان یک سازه بتنی 

محسوب می‌شود.
امروزه بسیاری ازپلها را ازبتن آرمه سازند. برای استفاده از پل های بلندتر و بیشتر شدن فاصله پایه پلها ازتیر پیشنده  استفاده می شود.

مزایای سازه‌های بتنی
۱- ماده اصلی بتن که شن و ماسه می‌باشد ارزان و قابل دسترسی است.
۲- سازه‌های بتنی که مطابق با اصول آیین نامه‌ای طراحی و اجرا شده اند، در مقابل شرایط محیطی سخت، مقاومتر از سازه‌های ساخته شده با مصالح دیگر هستند.
۳- به علت قابلیت شکل پذیری بالای بتن، امکان ساخت انواع سازه‌های بتنی نظیر پل، ستون و ... به اشکال مختلف میسر است.
۴- سازه‌های بتنی در مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزی بسیار مقاوم اند. آزمایشات نشان داده اند که در صورت ایجاد حرارتی معادل ۱۰۰۰درجه سانتی گراد برای یک نمونه بتن آرمه، حداقل یک ساعت طول می‌کشد تا دمای فولاد داخل بتن، که با یک لایه بتنی با 

ضخامت ۲٫۵ سانتی متر پوشیده شده است، به ۵۰۰ درجه سانتی گراد برسد.
روش‌های طراحی سازه‌های بتن آرمه
هزینه طراحی سازه
به طور کلی هدف از طراحی یک سازه، تامین ایمنی در مقابل فروریختگی و تضمین عملکرد مناسب در زمان بهره برداری است. چنانچه مقاومت واقعی یک سازه بطور دقیق قابل پیش بینی بود و در صورتی که بارهای وارد بر سازه و اثرات داخلی آنها نیز با همان دقت 

قابل تعیین بودند، تامین ایمنی تنها با ایجاد ظرفیت باربری به میزان جزئی بیش از مقدار بارهای وارده ممکن می گشت. لیکن عوامل نامشخص و خطاهای احتمالی متعددی در آنالیز، طراحی و ساخت سازه‌ها وجود دارند که یک حاشیه ایمنی را در طراحی سازه‌ها طلب 
می‌کنند. مهمترین ریشه‌ها و منابع این خطاها عبارتند از:
الف: بارهایی که در عمل به سازه وارد می‌شوند و همچنین توزیع واقعی آنها ممکن است با آنچه در بارگذاری سازه فرض شده است متفاوت باشند.
ب: رفتار واقعی سازه ممکن است با رفتار تئوریک سازه، که بر اساس آن نیروهای داخلی اعضا محاسبه می‌شوند، تفاوت داشته باشد.
ج: مقاومت واقعی مصالح به کار رفته در ساخت سازه ممکن است متفاوت از مقادیر فرض شده در محاسبات باشد.
د: ابعاد قطعات و محل واقعی میلگردها ممکن است دقیقاً مطابق آنچه طراح در محاسبات خود فرض کرده نباشد.
بنابراین، انتخاب یک حاشیه ایمنی مناسب امر بسیار دشواری است که نحوه منظور نمودن آن، به صورت یکی از مشخصه‌های اساسی روش‌های طراحی در آمده است. به طور کلی طراحی سازه‌های بتن آرمه به سه روش زیر صورت می‌گیرد.
۱: تنش مجاز
۲: مقاومت نهایی
۳: روش طراحی بر مبنای حالات حدی
 
روش تنش مجاز
این روش که قبلاً روش تنش بهره برداری یا روش تنش بار سرویس نامیده می‌شد، اولین روشی است که بصورت مدون برای طراحی سازه‌های بتن آرمه بکارگرفته شد. در این روش یک عضو سازه‌ای به نحوی طراحی می‌شود که تنش‌های ناشی از اثر بارهای بهره 

برداری (یا سرویس)، که به کمک تئوری‌های خطی مکانیک جامدات  محاسبه می‌شوند، از مقادیر مجاز تنش‌ها تجاوز نکنند. منظور از بارهای بهره برداری یا سرویس بارهایی نظیر: بار زنده و بار مرده و بار برف و بار زلزله هستند. این بارها توسط آیین نامه‌های 

بارگذاری، مانند مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌شوند. 
قیمت طراحی سازه فلزی
در این روش منظور از تنش مجاز تنشی است که از تقسیم تنش حدی ماده، نظیرمقاومت فشاری برای بتن و مقاومت تسلیم برای فولاد، بر ضریب بزرگتر از واحد، به نام ضریب اطمینان به دست می‌آید. تنش‌های مجاز مصالح توسط آیین نامه‌های محاسباتی تعیین 

می‌شوند. به عنوان مثال مطابق آیین نامه ACI مقدارتنش فشاری مجاز بتن c ۰٫۴۵می باشد.

بدین ترتیب مراحل این روش بطور خلاصه به ترتیب زیر هستند:
۱: تعیین بارهای وارد بر سازه
۲: آنالیز سازه و تعیین تنش‌ها در مقاطع مختلف به کمک تئوری کلاسیک اجسام الاستیک
۳: تعیین تنش‌های مجاز با استفاده از یک آیین نامه محاسباتی
۴: طراحی نهایی مقطع با این محدودیت که در هیچ نقطه‌ای از سازه تنش‌های ایجاد شده از تنش‌های مجاز تجاوز نکنند.
این روش به دلیل سادگی و سهولت کاربرد تا چندی قبل به عنوان قابل استفاده‌ترین روش طراحی سازه‌های بتن آرمه مطرح بود. لیکن نقاط ضعف این روش استفاده از آن را محدود کرده است. مهمترین این نقاط ضعف عبارتند از:
الف: در این روش ایمنی به کمک تنها یک ضریب (ضریب اطمینان) و در یک مرحله منظور می‌شود، از آنجا که عواملی که لزوم تامین یک حاشیه ایمنی را ایجاب می‌کنند دارای ریشه‌ها و شدت‌های متفاوت هستند، در نظر گرفتن آنها تنها با کمک یک ضریب غیر منطقی 

است.
ب: بتن ماده‌ای است که تنها تا تنش‌های معادل نصف مقاومت فشاری آن به صورت الاستیک و خطی عمل می‌کند. بنابراین با بکار بردن درصدی از مقاومت فشاری بتن در محاسبات نمی‌توان اطلاعی از ضریب اطمینان کلی سازه در مقابل فرو
ریختگی به دست آورد.
ج: به کار بردن این روش در طراحی بعضی مقاطع با اشکالات تئوریک مواجه است. به عنوان مثال در مقاطع خمشی تنش واقعی فولاد غالباً کمتر از مقداری است که با این روش محاسبه می‌شود.
تا سال ۱۹۵۶ میلادی روش تنش‌های مجاز مبنای محاسبات در آیین نامه ACI بود. این روش از سال ۱۹۷۷ تنها در قسمت ضمائم آیین نامه و تحت عنوان روش دیگر طراحی جا داده شد.

روش مقاومت نهایی
قیمت مقاوم سازی ساختمان
روش مقاومت نهایی که در آیین نامه ACI به نام روش طراحی بر مبنای مقاومت موسوم است، حاصل مطالعات گسترده روی رفتار غیر خطی بتن و تحلیل دقیق مسئله ایمنی در سازه‌های بتن آرمه می‌باشد. روند طراحی در این روش را می‌توان به صورت زیر خلاصه 

نمود:
۱: باربهره برداری به وسیله ضریبی موسوم به ضریب بار افزایش داده می‌شود، بار حاصله را اصطلاحاً بار ضریبدار یا بار نهایی می نامند.
۲: بارهای ضریبدار بر سازه اعمال می‌شوند و به کمک روش‌های خطی آنالیز سازه ها، نیروی داخلی مقاطع محاسبه می‌شود. به این نیروی داخلی اصطلاحاً مقاومت لازم گفته می‌شود. مقاومت لازم در یک مقطع شامل : مقاومت خمشی لازم، مقاومت برشی لازم، 

مقاومت پیچشی لازم و مقاومت بار محوری لازم است.
۳: برای هر مقطع، مقاومت طراحی آن از حاصلضرب مقاومت اسمی در ضریبی کوچکتر از واحد به نام ضریب کاهش مقاومت به دست می‌آید. مقاومت اسمی، حداکثر مقاومتی است که مقطع قبل از گسیختگی از خود نشان می‌دهد. مقاومت اسمی یک مقطع مشتمل 

است از: مقاومت خمشی اسمی، مقاومت برشی اسمی، مقاومت پیچشی اسمی و مقاومت بار محوری اسمی.
۴: طراحی مقطع به نحوی که در آن مقاومت لازم از مقاومت طراحی کمتر باشد.
روش طراحی بر مبنای مقاومت، امروزه اساس کار طراحی سازه‌های بتن آرمه می‌باشد.

روش طراحی بر مبنای حالات حدی
به منظور تکامل روش مقاومت نهایی، به ویژه از نظر نحوه منظور نمودن ایمنی، روش طراحی بر مبتای حالات حدی ابداع گردید. این روش هم اکنون مبنای طراحی در تعدادی از آیین نامه‌های اروپایی است، با این حال این روش هنوز نتوانسته است جای روش مقاومت 

نهایی را در آیین نامه ACI بگیرد. این روش از نظر اصول محاسبات مربوط به مقاومت، مشابه روش طراحی بر مبنای مقاومت است و تفاوت عمده آن با روش قبل، در نحوه ارزیابی منطقی تر ظرفیت باربری و احتمال ایمنی اعضا می‌باشد. در این روش نیازهای 

طراحی با مشخص کردن حالات حدی تعیین می‌شوند. 
ساخت پروژه مسکونی
منظور از حالات حدی شرایطی است که در آنها سازه مورد نظر خواسته‌های طرح را تامین نمی‌کند.طراحی سازه با توجه به سه حالت حدی زیر صورت می‌گیرد.
۱: حالت حدی نهایی، که مربوط به ظرفیت باربری می‌شود.
۲: حالت حدی تغییر شکل )مانند تغییر مکان و ارتعاش اعضا(
۳: حالت حدی ترک خوردگی یا بازشدن ترک ها


Сообщение отредактировал Construction - Среда, 12.08.2020, 11:40
 
omidodayKemДата: Суббота, 15.08.2020, 04:05 | Сообщение # 2
Генералиссимус

Группа: Анимешники
Сообщений: 2906
Награды: 0
Репутация: 0
Дата регистрации: 06.01.2017

Online
Torrent: Watch Movie
Leisure Painter — June 2017
I Live Alone Episode 340
Girl Friend BETA
9987 16:55 Deux bombasses bourgeoises et grosses bites ! #yasmine #marcdorcel #melissalaur

Watch One Piece 851
Die meist beobachteten

Watch 05:14 Delicious beauty is riding on white studs wang
s sheffield lab files desc
2x73 La DoГ±a

Добавлено (18.08.2020, 06:21)
---------------------------------------------
Torrent: Watch Now
Miris deteta
Knowing Brother Episode 68
Kodomo no Jikan: Ni Gakki

Watch
Download

Добавлено (18.08.2020, 07:11)
---------------------------------------------
Torrent: 30 Minutes (2016) Hindi Full Movie Watch Online HD Print Fre...

Download
Download

Добавлено (18.08.2020, 07:16)
---------------------------------------------
Torrent: St. Agatha 2019
Tokyo Ghoul 2 Temporada
Watch Now
Running Man Episode 10

Stream
Watch

Добавлено (18.08.2020, 08:07)
---------------------------------------------
Torrent: Knowing Brother Episode 30
Kuma Miko
11.04.1823:03 Uhr The Greatest ShowmanKinostart: 04.012018 / Verkauf: 17.05.2018 Dramax265

Stream
Watch

Добавлено (17.09.2020, 09:55)
---------------------------------------------
Torrents:
Watch Bamboi Jaijo Ni Banasa

Stream iSMARTtrain 4.1.1
Best Time Ever with Neil Patrick Harris
Majo no Kaigashuu
е·Ёж №(159)
Sakhyan Asmara

Running Man Episode 321

Добавлено (18.09.2020, 12:22)
---------------------------------------------
Torrents:
Download Eps22 HD Star vs. the Forces of Evil - Season 3 (2017)
EA Sports Cricket 2019 PC Full Version Free Download
Somali to Mori no Kamisama English Subbed

Download Dad Wanted
Nightflyers (season 1, 2, 3)
Amber Michaels 7 videos 100% 2 months ago 370
Teenage rape from the movie 3m:50s 62% 7 years ago 2 818 721

Alderamin on the Sky (Dub)

Добавлено (20.09.2020, 03:56)
---------------------------------------------
Torrents:
Download Entertainment
Temporada 1

Watch Daniel Martinez : Je Savais Que Je Pouvais Gagner Une &#ddffee;tape
Serie Great Pretender 07 jun
HD The Islands
film streaming alphabet 8
Download
The Gamer 308

Era uma vez em Hollywood

Добавлено (20.09.2020, 04:31)
---------------------------------------------
Torrents:
Download Vinny Piano
Autodesk AutoCAD 2021.1 Update Only
La Permission

Download Lego Nexo Knights
Leonardo Sbaraglia
most redheads ideal free masturbation new hottest porn hottest
Underwater
Category
Joe Frisco

Ollie the Boy Who Became What He Ate

 
Форум » Общение » Обсуждения игр » طراحی سازه های بتنی
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: